Onder leiding van Emilie Heuninck, wetenschappelijk audioloog met een doctoraat in de medische wetenschappen

 Tijdens deze workshop worden leerlingen zich bewust van gehoorverlies en hoe het gehoor werkt. Door demomateriaal ervaren ze wat het is om te luisteren met een gehoorverlies of met een hoorapparaat/cochleair implantaat.

Ze leren dat niet alleen wij, als hulpverleners, personen met een gehoorverlies kunnen verderhelpen, maar dat ook zijzelf kunnen helpen. Emilie leert hen op welke manier ze in het dagelijkse leven personen kunnen helpen die slechthorend of doof zijn. 

Emilie werkt als wetenschappelijk audioloog in het UZ Brussel. Hier werkt ze met patienten die slechthorend of doof zijn. Met haar onderzoek hopen ze dat ze deze mensen in de toekomst nog beter kunnen verder helpen om opnieuw te kunnen horen!
  • Waar? Op de campus van de VUB in Jette (Laarbeeklaan 103, 1090 Jette) 
  • Wanneer? Dinsdag 30/4 OF dinsdag 07/05
  • Lengte: 1u30
  • Max. aantal leerlingen: ±15