Talen leren?!

vosje cirkel

Met dit lespakket kunnen leerlingen reflecteren over hun eigen talenkennis en wat die talen voor hen betekenen. Ze leren waarom het nuttig en belangrijk is om verschillende talen te kennen en maken kennis met meertalig onderwijs.
Deze les laat leerlingen trots zijn op hun talenrijkdom en het is een opstapje om leerlingen extra te motiveren om talen te leren. Het lespakket bevat een lesvoorbereiding, opdrachtenbundel en verbetersleutel. Het materiaal kan je hieronder downloaden.

De activiteit werd ontworpen samen met professor Jill Surmont, verbonden aan het multidisciplinair instituut Lerarenopleiding (MILO) van de Vrije Universiteit Brussel.

Wie is wetenschapper Jill?

Kennisfilmpje

Lesvoorbereiding + opdrachtenbundel